2011. december 16., péntek

Tervezett országgyűlési választókerületek (2011)

A T2011/5006-os számon egyéni képviselői önálló indítványként került a parlament elé az országgyűlési képviselők választását szabályozó törvényjavaslat. Ez a jelenlegi választási rendszert -több szempontból is- igen mélyrehatóan érinti, mi elsősorban a változások területi vonatkozásait vizsgáljuk. (UPDATE: azóta törvény lett belőle, fel is dolgoztuk...)

Mit is akarunk csinálni?
Mivel rendszeresen foglalkozunk választási adatok feldolgozásával, illetve az ezekkel kapcsolatos térbeli elemzésekkel, gyorsan meg is rajzoltuk az új OEVK-határokat a törvényjavaslat 2.sz mellékletében leírtak alapján. Nézzük, mit, hogyan csináltunk (lehet, hogy kicsit hosszú lesz és kacifántos, de most ez van...):
Először is: mi volt a cél? Egy olyan, térinformatikai rendszerben használható, felületeket tartalmazó "réteg" létrehozása, mely egyrészt hűen, a lehető legpontosabban tükrözi a törvényjavaslatban részletezett területi felosztást, hézagmentesen és egymás közötti átfedések nélkül kitölti az ország teljes területét. Fontos szempont volt, hogy előállítása során figyelembe legyenek véve az OEVK-k lehatárolásánál elméleti szinten deklarált szabályok (pl.: illeszkedés a közigazgatási határokhoz, törekvés egybefüggő területekre, stb.), illetve az, hogy a folyamat végeredményeként előálló adathalmaz alkalmas legyen térbeli elemzések elvégzésére és térbeli reprezentációk ("térképek") készítésére.

Az adatok feldolgozása - egész települések besorolása
A választókerületek "megrajzolásához" a két legfontosabb alapadat egyrészt a törvényjavaslat 2.sz melléklete (a törvényjavaslat 10. oldalától, ami a választókerületek területi felosztását részletezi megye és OEVK szerinti bontásban, az érintett települések és településrészek felsorolásával), másrészt a cégünk ArcMagyarország térképi adatbázisának "település" rétege (mely a települések közigazgatási határait reprezentáló felületeket, poligonokat tartalmazza) voltak.
Mivel az új OEVK-k nagyrészt teljes településeket tartalmaznak (csak néhány nagyváros, és Budapest területe oszlik több OEVK-ra), így a két településsoros lista összekapcsolásával (térinformatikai eszközök alkalmazásával) viszonylag egyszerűen előállíthatóak a településekből összekombinált poligonok. Ehhez azonban a törvényjavaslat szövegéből (pdf), valami feldolgozható és az  alkalmazott eszközök számára értelmezhető formátumú és strukturált adathalmazt kellett létrehozni (txt, vagy xls, esetleg adatbázis). A pdf-ből először egy táblázatkezelőbe mentettük át a településlistákat és mindenféle szövegtisztítási eljárások és apró makrók segítségével állt elő egy olyan lista, amely már egy valóban településsoros és informatikai értelemben hatékonyabban használható szerkezetben tárolt (településnév-megyenév-OEVK neve) adathalmazt alkotott (megj.: a törvényjavaslat szövegében a felsorolások legalább háromféle(!) írásmóddal szerepeltek, gondolok itt elsősorban a települések felsorolásánál alkalmazott írásjelek használatára).
Ezután következhetett a szöveg tartalmi tisztítása, azaz az esetleges elírások, és helyesírási (névírási) hibák kijavítása. Ehhez a saját adatbázisunk településlistáját használtam referenciaként és ehhez próbáltam kapcsolni a félig már kitisztított listát. Ennek segítségével sikerült kiszűrni 29 darab hibát. Ezek jó része elütés, illetve nagy valószínűséggel valamilyen OCR-folyamat során keletkező hiba volt (pl.: Pétfürdő helyett "Pétfiirdő", Mikepércs helyett "Mikepéres", Kaba helyett "Kába" szerepelt az eredeti listában), de sajnos még mindig (és újra és újra) találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy egyes településneveknek a régi (már nem hatályos és pláne nem helyes) írásmódját alkalmazzák (ezek a Búcsúszentlászló - "Bucsuszentlászó", illetve a "hidas" települések pl.: Óhíd - "Óhid", Rábahídvég - "Rábahidvég"). Mikor ezzel végeztünk csináltunk még ellenőrzéseket a teljességet ellenőrizve (minden település felsorolásra került-e, illetve minden felsorolt település létezik-e a referencialistában), illetve végrehajtottunk egy megye-megfeleltetési ellenőrzést is. Így azokra a településekre, melyek csak egy OEVK-ba tartoznak, elkészült egy olyan településsoros lista, mely már alkalmas volt térinformatikai feldolgozásra, azaz a településpoligonokhoz történő egyértelmű hozzákapcsolásra.
Ezt meg is tettük, így keletkezett egy olyan térbeli adathalmazunk, mely már tartalmazta a településeket ábrázoló felületeket és minden egyes településhez rögzítve volt az is, hogy az melyik választókerületbe tartozik. Utóbbi információ szerint összekombináltuk a térbeli objektumokat és félig már készen is voltunk az új OEVK-felületek előállításával. Következhetett a több OEVK-ba tartozó települések feldolgozása.

Az adatok feldolgozása - lehatárolás címek, közterületek alapján
Ennél a munkafázisnál nem lehetett megúszni a kézzel történő "rajzolást", azaz a felületek kézi digitalizálását. Érdemes csak érdekességképpen megtekinteni például Csongrád megye 1.sz. OEVK (Szeged) meghatározását a törvényjavaslatban. A lényeg, hogy ezekben az esetekben a választókerületek határoló vonalait közterületek (utcák, terek) bejárási sorrend szerinti felsorolásával (helyenként konkrét házszámok említésével, illetve páros-páratlan oldal megkülönböztetésével) definiálják a törvényalkotók. Az eljárás maga teljesen korrekt, csak informatikai szempontból elég nehezen feldolgozható. Így kénytelenek voltunk azt tenni, hogy térinformatikai alkalmazásban megnyitottuk a sarokponti házszámokat tartalmazó úthálózat-rétegünket (DSM-10), illetve további segédadatokat (kerülethatárok, vízfelületek, vasút, stb.). Ezek segítségével, illetve az utcahálózaton végighaladva és a kérdéses utcaszakaszokat felhasználva csomópontról-csomópontra határoltuk le, azaz digitalizáltuk a határvonalakat. Összesen 35 darab ilyen objektumok kellett manuálisan létrehozni, azaz az összes OEVK közel harmadát. Az OEVK-határok előállításának ez volt a leginkább idő- és munkaigényes folyamata, közel 12 órát emésztett fel, de végül egy (szerintünk) igen pontos és szabatos adatbázist sikerült létrehozni. A törvényjavaslatban a településrészeket tartalmazó OEVK-k meghatározásánál is tapasztaltunk apró furcsaságokat. Úgy tűnik például, hogy Baranya megye 1.sz és 2.sz OEVK-ja, Pécset részletező részeinek definíciója egymással ellentmondásban vannak (illetve lehetnek), valamint például az, hogy a Budapestet érintő területmeghatározásoknál sok helyen még a régi közterületneveket használták (pl.: Moszkva tér) a törvényalkotók.

Ellenőrzések, utólagos hibajavítások
A településrészeket tartalmazó OEVK-darabokat végül összekombináltuk az esetlegesen még hozzájuk tartozó, teljes településeket tartalmazó darabokkal (megyeszékhelyek és környékük) és így végül előállt a teljes országot lefedő OEVK-térkép. Természetesen ekkor is végeztünk még ellenőrzéseket és javításokat (összelógások, hézagok eliminálása) és az objektumok végső ellenőrzéskor derült ki, hogy egy adat rosszul szerepel a törvényjavaslatban, így azt mi is rosszul vettük át. A hibás rész a következő:

"...
06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése : Hajdú-Bihar 05. OEVK
Székhelye: Hajdúböszörmény
Területe:
1. Balmazújváros
2. Folyás
..."


Szerencsétlen módon, a feldolgozás során az OEVK nevét definiáló résznek a második sorát használtuk fel (ez volt könnyebben tisztítható és értelmezhető), így az ezen részben felsorolt településeket eredetileg az 5.sz. OEVK-hoz rendeltük. A hiba felszínre kerülésekor természetesen javítottuk az adatbázist és végeredményként előállt a 106 darab objektumot (poligon, felület) tartalmazó új OEVK-térkép. Már csak egy térképi reprezentációt kellett belőle alkotni... Készült belőle több verzió is, itt van egyből három, képernyőn történő böngészésre beállítva (ha valaki valahol felhasználná, az előtte legyen szíves vegye fel velünk a kapcsolatot! ((Amúgy a térkép kis módosításokkal megjelent a Heti Válaszban, illetve grafikailag nagyon átdogozva a nol.hu-n, amit később a hvg.hu is átvett))).

A tervezett választókerületi határok 1.
A tervezett választókerületi határok 2.


A régi és az új választókerület-határok


Tervezzük, hogy készítünk egy népességszám-elemzést az új választókerületekre, megpróbáljuk valamilyen módszerrel "rávetíteni" a korábbi választási eredményeket (UPDATE: ezzel közben végeztünk, legalábbis a  2010-es országgyűlési választások tekintetében), illetve ezeket, valamint további térképeket, térképszerű megjelenítéseket és animációkat (határvonalak átalakulása) is publikálunk (már készülőben van egy régi-új állapotot bemutató, a népességarányokat ábrázoló infografika-szerűség).

nyg - GeoX


u.i.:Reméljük nem adnak be hozzá túl sok módosító javaslatot (már ami a területi felosztást illeti), mert akkor bogarászhatjuk át az egészet és rajzolhatjuk újra... :-) UPDATE: sajnos érkeztek módosítók, még nézegetjük, hogy területi vonatkozása lesz-e ezeknek, eddig annyit látunk, hogy egy választókerületnek változna a székhelye. Még nem értünk a végére... (itt lehet követni)


a zenét meg majd' elfelejtettem: 
http://www.youtube.com/watch?v=Q_OlaPBwfjY


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése